Обучение на учители

„Мотивацията в учебния процес – техники и приложения. Бърнаут“ – 3 квалификационни кредита, обучение

Квалификация на учители

Квлифициран учител

Професията учител е трудна и сложна професия.  В нея личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Обучението и  мотивацията сама по себе си могат да бъдат форма за промяна към по-добро, път към успеха и удовлетвореността от педагогическата работа. Липсата на мотивация на работното място се отразява пряко на поверените му ученици. Ето защо е важно учителят да може да управлява мотивацията и да се справя с негативните влияния на бърнаут. Така нареченото “прегаряне”, което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. Освен това, учителят от своя страна трябва да мотивира своите ученици и да създава у тях желание за учене и личностно развитие.

Обучение на учители

Квалифициран учител = съвкупност от знания

Професионалните задължения на педагога са съвкупност от знания, личностни качества, ценности и ясно поставени цели. За да бъде един учтел полезен на своите ученици, той самият трябва да успее да се мотивира по начин, който да го накара да пречупи стереотипите.  Той трябва да въздейства така, че предадените от него знания да бъдат успешно усвоени.

След като преминете обучението за квалифакция на педагогическите специалисти ще можете да разпознавате различните видове симтоми на професионалния стрес, ще придобиете умения за справяне  със стресорите е професията си, ще разпознавате Бърнаут симптомите и ще сте запознати с основните мотивационни модели.

Добрите практики за мотивирани учители също са заложени в обучението. Мотивацията за учене е сбор от вътрешни и външни фактори, които да въздействат по възможно най-добрия начин трябва добре да се познават.

Мотивиран учител

Качествено обучение? – Възможно е!

Обученията се извършват от високо квалифицирани лектори, които са одобрени от МОН и не веднъж са доказвали своя професионализъм. В хода на обучението ще имате възможност да задавате въпроси, да дискутирате интересни за Вас теми и най-вече да получите знания, които ще бъдат приложими в практиката. След завършване на обучението ще Ви бъде издадено удостоверение за присъждане на квалификационни кредити.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter