Обучение на учители

„Формиране и мотивация на екипи в педагогическата практика. Мениджмънт в образователната система“ – 3 кредита за квлификация

„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“ – Жозеф Жубер

Квалификация на педагози

Учителската професия играе много важна роля, която обаче е осеяна с множество трудности и предизвикателства.

За да бъде един учител максимално полезен на своите ученици той трябва да бъде мотивиран.

Обучение семинар на учители

Квалификацията за професионално развитие на педагогическите специалисти допринася множество позитиви

Мотивацията е нещо, което зависи от личностните качества на всеки един педагог, но от друга страна  квалификациите, които МОН и РУО организират с все по-голяма обхватност също допринасят за положителната нагласа в учителите.

Екипната работа е водеща предпоставка за работа в приятна атмосфера и позитивна училищна среда.

Формирането на екип обаче е доста сложна задача. В тази тема е заложено да се разгледат успешните методи и практики за сформиране на мотивиран екип. Мениджмънтът в едно училище играе съществена роля. В много от случаите той е определящ дали дадено учебно заведение ще може да се похвали със сплотен екип, който да има еднакви виждания и цели.

Правилният мениджмънт може не само да улесни процеса на работа на учителите, но и да предотврати непрегнатата обастановка, която е предпоставка за демотивация и стрес.

Ако учителите разпознават демотиваторите и са запознати с тяхната същност, те много по-лесно могат да не допускат тяхното въздействие.

Квалификациите, които стават все по-необходими дават на всеки учител възможността да придобие нови знания на различни теми, които го вълнуват. Освен пзнанията, учителите получават и кредити, които са от значение за тях.

Ползи от обученията за кредити

Ръководител - училищен мениджмънт, обучение

След приключване на обучението, на всеки учител се издават удостоверения, в които е описан броят кредити, които се присъждат. В зависимост от избора на тема, те могат да бъдат 2 или 3 кредита.

Обученията се осъществяват от лектори, одобрени от МОН, които имат нужните знания и опит в преподаването на педагогически специалисти.

Организацията на едно такова обучение е съобразена с изисканията, които МОН са определили, както и с потребностите на самите обучаеми.

Последни публикации
Архив
Категории
Мета
Categories
Recent posts
Newsletter