Обучение на учители

Квалификация за професионално развитие на тема „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“ – 3 квалификационни кредита.

Обучението е с цел да накара педагогическия специалист да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този термин.

Обучение на учители

Ще дискутирате как мобилните приложения и онлайн платформите правят часа по-интересен, а ученето забавно и ефективно. Как технологиите могат да улеснят усвояването на знания и преподаването. Учителят ще се запознае с различни инструменти за създаването на иновации. Ще разгледа актуални практики и образователни технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и методологичните начини на преподаване. Ще се запознае с иновации и техники в поднасянето на учебното съдържание.

Педагогическият специалист ще усвои как да прилага иновациите при работа в екип, за да постигне още по-добри резултати.

В своето развитие, образователните теории сформират две роли за учителя: традиционна на авторитет, ръководител, източник на информация и новата/нетрадиционна ролля на фасилитатор, модератор, консултант. Педагогическите специалисти  имат нелесната задача да запазят традициите в разумни граници. Квалификацията за професионално развитие на педагогическите спесиалисти е от съществено значение и дори има проект с това наименование, в който е желателно да се включат всички учители.

Кредити за обучение

В същото време те трябва да инициират промени и новости, които да внедрят в класната стая. Педагогът, превръщайки се в иноватор трябва да има желанието да поема рискове от приемането на нови методи, продукти или практики. Действайки по нов и “разчупен” начин, учителят със сигурност ще привлече вниманието на своите ученици. А спечелвайки вниманието им, Вие сте една стъпка по-близо до постигане на целта. Идеята е информацията да бъде поднесена различно, съвременно, интригуващо.

Съвременният учител – успешна кредитация.

Реформите, които се налагат в образованието, трябва да са в унисон с учениците, трябва да пораждат въпроси и идеи в обучението. Иновациите в образованието изискват учителите да са готови за промени, да ги търсят и реализират в оптимален вариант.

В обучението ще се разгледа и екипът като част от успешната квалификация. Какви са условията за изграждане на ефективен екип, какви са екипните роли и как да достигнете до същниското формиране на екипа като едно цяло. Кои са моделите на ефективните екипи и факторите, които влияят. Разботейки в сплотена и спокойна среда, педагогът има възможността да се концентрира изцяло върху задачите си. Имайки подкрепа от колегите си, всеки един учител би се справил по-лесно с проблемите в училище.

След обучението ще получите удостоверение за 3 /три/ квалификационни кредита, но и знания, които ще Ви накарат да преподавате по един нов начин, който със сигурност ще бъде забелязан и от учениците.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter