Обучение на учители

Педагогическа квалификация на тема „Мотивация за работа и учене. Бърнаут в педагогическата практика“.

Обучението на тази тема има за цел да мотивира педагогическия специалист.

Учителят ще има възможност да се запознае с  възможно най-съвременните методи за справяне с емоционалното “прегряване” на работното място.

Мотивация на учители

Избирайки темата за два квалификационни кредита, Вие избирате да получите обучение от квалифициран лектор, одобрен от МОН. Той ще Ви вдъхнови и едновременно с това ще Ви покаже правилните техники за справяне със стреса.

В началото на обучението учителите разглеждат мотивацията като съвкупност от много компоненти.

Започва се с дефиниция, основни концепции и мотиватори. Тук е важно да се отбележи, че всеки учител трябва да се научи да разпознава и отделните демотиватори. Те са основната спънка по пътя към постигане на пълна удовлетвореност от обучението. Мотивация за учене пък е отделна подтема, на която също ще бъде отделено време.

Осъзнавайки защо мотивацията е важна, ще преминете и към втората стъпка, а именно справяне със стреса на работното място.

Екипност при педагогическите специалисти

Във втората част от обучението се говори за  видовете стрес и самите конфликти като отделни етапи.

Ще бъдат разяснени методи за управление на конфликтите и най-вече как те да бъдат предотвартени.

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Липсата на мотивация за работа се отразява пряко на поверените му ученици, затова е важно учителят да може да управлява мотивацията и да се справя с негативните влияния на бърнаут – т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. Освен това, учителят от своя страна трябва да мотивира своите ученици и да създава у тях желание за учене и личностно развитие.

е отговорна и трудна задача, затова ние поверяваме обученията само на доказали се лектори, които с времето са показали своя професионализъм и са заслужили позитивите на педагогическите специалисти, които са били част от обучението.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter