Обучение на учители

Обучение на тема “Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром”.

Професията учител е трудна и сложна професия.

В нея личностните качества на педагогическият специалист, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения.

Стресът в педагогическата професия

При учителите, стресът на работно място трудно може да бъде избегнат. Но осъзнавайки, че той съществува, може да бъде предотвратен или управляван. Това ще даде възможност на педагога да работи в спокойна атмосфера и да даде най-доброто, на което е способен.

Наличието на стрес се отразява пряко на учениците, затова е важно учителят да знае как да действа про стресови ситуации. Стресът може да доведе до бърнаут – т.н. прегаряне.  Това е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. Ето защо е важно учителят да може да се справи с неговите негативни влияния. Познаването на техниките за справяне в критични  ситуации, ще доведе до по-голяма ефективност за обучението.

Квалификацията на тази тема е от огромна полза на всеки един педагогически специалист. В нея ще се разгледат подробно видовете конфликти, източниците на конфликт, признаци, етапи и методи за справяне със стреса.

Получаването на квалификационни кредити става по  приятен начин, който в същото време дава нужните знания на учителите за справяне в напрегната обстановка. С периодичната квалификация, учителят успява да натрупа нови знания и съвременни умения. С лекота ще може да постига работа в  спокойна атмосвера и ще има възможността да даде всичко необходимо, за да достигнат знанията до учениците. Увереността в педагогическите специалисти винаги води до положителни резултати.

квалификация на учители на тема стрес и мотивация
 

Стратегиите за овладяване на стреса.

Те включват изграждане на доверие, асертивно поведение, личностното себеосъзнаване, изслушване на събеседника и опит заедно да достигнете до правилните разсъждения.

За да се движат всички заедно във синхрон е нужно самите учители да имат нужната квалификация. Те трябва  да могат да покажат кой е правилния път на своите ученици.

Обучавайки се на теми, вклюващи стрес на работното място,  методи и техники за справяне с него,  самите педагози ще започнат да общуват все по-лесно с колегите си. Атмосферата между  тях като екип ще бъде много по-приятна и ненатоварваща.

Обучение на учители на тема Бърнаут.

Имаме доста одобрени от МОН теми свързани с емоционалното прегряване и стреса на работното място. Причината да предлагаме р

азнообразие от теми е, че работейки с различните области в България, от всяко едно РУО до нас идва обратната връзка, че учителите спешно се нуждаят от познания, методи и стратегии за справяне с “прегряването” в работния процес.

Избирайки да получите квалификационни кредити, обучавайки се на тази тематика, Вие избирате да помогнете на себе си като човек и  професионалист в така натовареното Ви ежедневие, в което се сблъскавате с множество характери и различни поведенчески модели.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter