Обучение на учители

Кредити за квалификация на учители на тема „Техники при работа с ученици със СОП и създаване на толернатна среда в училище“.

Нуждата от квалификация

Тази тема, която е за получаване на два квалификационни кредита ще помогне на учителите да осъзнаят необходимостта от това да приобщят децата с нерушения в развитието. Ще се запознаят  как успешно да се справят с тази нелека и трудна задача. Децата със специални образователни потребности, като всички останали деца имат еднакви права. Важно е да получат качествено образование. За да достигне до тях информацията и да бъде разбрана, обаче са необходими специален подход и техника.

В обучението  на педагогически специалисти се залага на широка дискусия по актуална тема.

Успешна квалификация

Необходимо е да се разбере, че за разлика от интегрираното обучение, включващото обучение е насочено към промяна на общото образование.  Обикновенното масово училище,  трябва да е в състояние да предлага пълен набор от помощ и специални услуги, осигуряващи на всички деца правото на всеобхватно и балансирано обучение.

При този тип квалификация е важно също така да се обърне внимание на различните потребности на всяко дете. Потребностите са им различни, защото и

нарушенията в развитието им са различни (двигателни, сензорни, хиперактивни деца с дефицит на внимание, деца с аутизъм и т.н.).

Всяка една от групите ще бъде разгледана. Ще се обсъдят особесностите при работа с деца от съответната група. Кои са най-правилните подходи. Как да бъдете максимално полезни на тези деца.

Необходимост от квалификация

Задължителната кредитация дава една нова възможност на учителите да набавят пропуснатите знания или пък да добавят нови такива.

Трябва да се търсят обмислени, адекватни и ефективни решения, а не да се екпериментира със спонтанни идеи, които могат да крият сериозни рискове както за професионализма на учителя, така и за развитието на детето. За да се помогне на децата със специални образователни потребности е необходимо да се разкрият техните индивидуални особености. Това става само с добра предварителна подготовка, като в това обучение ще получите насоки за работа с деца със СОП. Ще се спрете на стратегии и използвани техники за обучение, които са подходящи за академичния напредък на едно дете. Начинът на комуникация с тези ученици е изключително важен и е строго индивидуален – тук отново ще се говори за комуникацията според различните ситуации.

Обучението е за придобиване на квалификационни кредити, но основната му цел е да Ви покаже как трябва да се подхожда в различните ситуации с различните деца. Ще научите кои са успешните методи и техники за обучение в една по-различна среда.

Обучението ще се води от квалифицирани лектори, одобрени от МОН.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter