Обучение на учители

Тема за 3 квалификационни кредита – „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“

Обучение на учители – иновативни методи, развиващи креативното мислене

Квалификация на учители

Педагогическият специалист трябва да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от нея. Учителят ще се запознае с различни инструменти за създаването на иновации, с актуални практики и образователни технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и методологичните начини на преподаване. Ще се запознае с актуалните иновации и техники в поднасянето на учебното съдържание. Педагогическият специалист ще усвои иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците, за да разгънат максимално потенциала си.

Обучение за 3 /три/ кредита  – заложено е да се запоснатете с:

– творческото мислене – вродено или придобито е, дефиниция, видове мислене, нива и етапи на креативност. Насърчаване на креативността  и методи за стимулирането ѝ в училище и в образователния процес.

– работа с талантливи деца – дефиниция на талантливи деца, идентифициране и методи за работа с тях.

– емоционална интелигентност – дефиниция, необходимост от нея, методи за развиване.

Обучение за кредити

Знанията ще Ви бъдат поднесени чрез лекция, ролеви игри, дискусия, упражнения, решаване на реални казуси, задания и др.

Ще имате възможност да задавате въпроси и да обсъждате проблемите от Вашата практика, както и да споделяте креативни идеи.

След успешно завършено обучение ще получите удостоверение за придобиване на 3 квалификационни кредита.

Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти. Проект по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен разтеж”

Обучение на учители

Говорейки за трите отделни подтеми, обучителят (квалифициран лектор, одобрен от МОН) ще Ви насочи към основните детайли. Той ще Ви поднесе успешни методи и техники, които да бъдат полезни на всеки един педагогически специалист и най-вече да дават добри резултати в образователната система.

Акредитацията за учителите е задължителна част от тяхната квалификация. Нейната същност е да получат знания, които да могат да прилагат в практиката. Знания, които да разчупят обстановката и да накарат и учителите, и учениците да погледнат на образованието като нещо вдъхновяващо и емоционално.

Иновативните методи са добро средство, а вече и силно необходимо, за да може учител-учиник да работят в синхрон и да постигат заедно целите, а именно поднесени знания по подходящ начин и качествено обучение.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter