Обучение на учители

“Позитивна училищна среда. Управление на конфликтите и агресията в учебното заведение” – обучение за 3 квалификационни кредита

Как обучението на учители да спомогне за постигане на позитивна училищна среда и какви са методите на обучение?

Квалифиукация на учители

Един от начините за създаване на по-позитивна училищна среда е усвояването на знания за същността на конфликтите, предпоставките за възникването им и процесът, по който те протичат.

Психо-социалните умения влияят в голяма степен върху способността на учениците за усвояване на умения и знание.

Различните стилова на обучение:

Авторитетно, авторитарно, угаждащо – разглеждат се детайлно по време на обучението.

Други разисквани теми са за управлението на конфликтите и агресията в учебното заведение и социалната интелигентност.

педагогически екип

Какви умения се очаква да придобият учителите след преминаване на квалификацията?

Обучението за 3 /три/ кредита се  състои от 48 учебни часа, като 24 от тях са присъствени и 24 – в дистанционна форма.

Учителите ще повишат равнището на своята професионална компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка. Това ще им спомогне за съдаване на по-позитивна училищна среда. Успешно управление на конфликтите и агресията в учебното заведение.

Формиране на компетентността за създаване на позитивна училищна среда.

Повишаване на мотивацията си за саморазвитие и самоусъвършенстване в сферата на иновативните техники и практики.

Обучение на педагогически специалисти

Идеята е да могат свободно и безпроблемно, педагогическите специалисти  да прилагат конкретни знания и умения, съобразени със спецификата на тяхната педагогическа практика и на учебното заведение.

в широка дискусия ще се обсъждат реални ситуации от училищния живот, които да провокират множество въпроси и съответно решения, които да могат да се прилагат в действителност.

Професията учител е трудна и сложна професия. В нея личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се същетават с професионалните му задължение. Стресът на работното място може да бъде трудно избегнат, но неговото осъзнаване и управление ще дадат възможност на педагога да го преодолее и да даде най-доброто, на което е способен. Познаването на техниките за справяне в критични и стресови ситуации ще бъде от огромна полза за управлението на стреса и за адаптирането му към училищната среда.

Създаването на позитивна училищна среда трябва да е цел на всеки педагог.

Обучение с логистика

Организация на обучението

Обученията за професионално развитие на педагогическите специалисти се отганизират в удобно за участниците време. В повечето случаи те са изнесени, с логистика. След като учителите си изберат тема и дати за провеждане на квалификацията, ние организираме: хотел (нощувки, изхранване, кафе-паузи, конферентна зала) и транспорт (лицензирани транспортни фирми, доказали се с времето, че са професионалисти). Обучението се осъществавя от лектори, одобрени от МОН.

Ние, Академия прогрес, изцяло ще се съобразим с Вашите изисквания и потребности!

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter