Обучение на учители

Обучение на тема „Оценяване на знанията, уменията и постигнатите резултати в учебната среда – актуални техники, методи и ефективно приложение“

Обучение за 3 квалификационни кредита

Квалификация на учители

Преминавайки обучение на тази тема, педагогическият специалист ще получи удостоверение за присъдени 3 /три/ квалификационни кредита. То се състои от 48 учебни часа, от които 24 присъствени и 24 учебни часа дистанционно. Освен кредитите ще получи нови знания за актуалните техники и методи при оценяване на постигнатите резултати в учебната среда.

Педагогическите специалисти, нуждаещи се от квалификация

Квалифициран учител

В темата е заложено да се говори за различните инструменти за оценка и как тези инструменти да се използват успешно в комбинация с актуални техники. Как учебното съдържание да бъде така поднесено, че да бъде интересно за ученика и в същото време да събуди любопитство и желание за нови знания.

Използвайки съвременни образователни технологии учителят успява да задържи вниманието на събеседниците си и да провокира техния интерес.

Адекватното оценяване е труден процес, който обаче заема важен аспек в дейността на учителя. Оценяването трябва да бъде съобразено с индивидуалния напредък на всеки един ученик. Също така трябва добре да се познава стандарта към който е ориентирано обучението в образователната система. Има различни методи, които помагат на учителите да извършат точна преценка за постигнатите резултати. Трябва да се обръща внимание на три елемента: познание, наблюдение и интерпретация. Съвкупността от тези три елемента и прецизността на учителя ще спомогнат за сформирането на реална оценка.

съвременен учител

Квалификацията на учителите помага за тяхното развитие.

Тя услеснява  работно им ежедневие и в същото време им дава различни средства, с които да постигат своите цели.

Важно е всеки един педагог да борави с различен набор от инструменти, да познава в детайлност различните методи и техники за справяне в трудни ситуации. По време на обучението, обучителят се старае (одобрен от МОН, висококвалифициран лектор) да даде знания, които могат да бъдат приложени в практиката на българския учител. По време на обучението в широка дискусия се обсъждат всички възникнали въпроси, касаещи темата. Обсъждат се успешни практики, кито дават резултат и се провеждат ролеви игри.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter