Обучение на учители

Обучение на преподаватели – „Контролиране и овладяване на конфликтите. Стрес – справяне със стреса в професията учител. Бърнаут синдром“ – тема за 3 квалификационни кредита

Квалификацията на педагогическите специалисти  – необходима и полезна

Обучение на учители

Акредитацията е необходимост, която дава нови възможности на учителите и ги стимулира за една по-мотивирана учебна среда.

С всички свои плюсове учителската професия идва и със своите негативи. Много често се слува в работна среда учителите да стигнат до емоционално “прегряване” или т.н. Бърнаут синдром. Сблъсквайки се с толкова много характери и мнения, при това ежедневно, учителят е подложен на непрестанен стрес .

 

Провеждане на обучение на учители

Обученията са, за да Ви помогнат!

В това обучение ще се обърне внимание на контролирането и овладяването на стреса в професията учител. Ще се разгледат различните методи и техники за справяне с него. Ще се дискутират теми от училищната среда, в които са много от основните проблеми.

Ще разгледате теориите за конфликта, различните видове и източници. Кои са етапите, последиците и как да предотвр

Квалификация на учители

атите появата на конфликт в екипа и в работната среда.

Стресът води до емоционално изтощение, а то се отразява най-вече в работата. Затова е важно учителят  да развие емоционална устойчивост и да се научи как да се справя в напрегнати ситуации. Усъвършенстванетото и новите познания имат за цел да не допускат обстановката да става напрегната. Важно е всички проблеми да се поставят открито на масата, да се дискутират и заедно с екипа, или в класната стая с учениците, да се вземат решения, които да удовлетворяват всички.

Екипността между педагозите е важна стъпка към успешното справяне с всички трудности. Ако в един екип има разединение и непрекъснато напрежение, то това се отразява на всеки един учител и той сам нарушава своята трудоспособност.

Успешно преминато обучение за кредити.

Квалификация за кредити

След преминаване на това обучение ще получите удостоверение за квалификационни кредити, но по-важното е, че ще сте получили нови знания, които ще Ви помогнат атмосферата в училище да стане приятна и ведра, а това със сигурност се отразява и на усвояването на новите знания от учениците.

Контролът над емоциите и желанието за справянето със стреса са стъпките, които ще изведат Вас и Вашият екип на повърхността.

Обучили сме много учители и смятаме, че сме открили правилния път към едно качествено и ефективно обучение.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter