Обучение на учители

“Коучинг. Комуникативни умения в педагогическата практика. Ефективно общуване между учители, ученици и родители” – обучение на учители за придобиване на 3 кредита

Професия Учител!

Обучение на учители

В професията учител коучингът намира специално място. По време на обучението коучингът се разглежда във всичките му аспекти. От една страна той е нужен, защото помага на хората да достигат своите цели по-бързо и по най-ефективния начин, а от друга страна целите му са да подобрят качеството на работа, повишаване мотивацията на хората и развиване на техния потенциал.

Обучение на педагогически специалисти – полезно и приятно!

Коучингът помага да се учим. Той е действие, което има за цел постигане на целите. Всички учители, избрали да преминат обучение на тази тема ще се запознаят с различните етапи на коучинга. Предимствата от него и и основните методи. Как той навлиза в образованието и каква може да е ползата от него в класната стая.

Квалифициран учител

Друга част от обучението ще се спре на комуникацията и общуването. Комуникацията като най-динамично социално явление е основният инструмент, с който един учител трябва да може да борави блестящо. Правилният подход и добрият тон на разговора биха могли не само да мотивират, но и да накарат събеседника да проникне в казанаото от Вас. Има обаче множество фактор, които влияят на успешната комуникация (стереотип, физически облик, невербално общуване и т.н).

Правилата и моделите за успешна комуникация са важни за прилагане на качествено общуване между учители, ученици, родители, институции и др. Благодарение на този курс, педагогическият специалист ще усвои нови социални умения в педагогическата практика и много полезни практики за ефективно общуване.

Добра организация при провеждане на обученията

Успешна квалификация

Обученията, които провеждаме са организирани с основната цел да бъдат полезни на всички педагогически специалисти. Одобрените от МОН лектори, с които работим, както и множеството проведени обучения с възложител РУО  или самостоятелни възложители са ни показали правилната концепция, за да останете удовлетворени. Ако можете да приложите в практиката, усвоеното по времене на квалификацията, то значи сме си свършили работата.  За преминато обучение ще получите  квалификационни кредити, като броят им зависи от избраната от Вас тема.

Логистиката и всичко, което е свързано с организация – не е Ваш ангажимент.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter