Обучение на учители

Квалификация на педагогически специалисти. Обучение на тема “Комуникативни умения и ефективно общуване между учители, ученици и родители”.

Обучавайки се на тази тема, педагогическият специалист разглежда комуникацията като водещо средство за успешно справяне в учебната среда.

Комуникацията между учител и ученик

Задълбоченото познаване на видовете комуникация ще даде на педагогическия специалист по-добра основа да прилага подходящи техники за ефективно общуване. Работата в екип от своя страна, води до ефективно и леко прилагане на учителската професия. Има техники за разрешаване на конфликти, които могат да се прилагат в класната стая и училището, и да подпомогнат преподавателя в неговата дейност. Правилата и моделите за успешна комуникация са важни за прилагане на качествено общуване между учители, ученици, родители, институции и др. Благодарение на този курс, педагогическият специалист ще усвои нови социални умения в педагогическата практика и ще получи удостоверение за придобити квалификационни кредити.

 

Акредитацията е задълъжителна за педагогическите специалисти.

 

Целта ни е освен получаването на кредити, учителят да усвои и нужните знания. Стремим се той да получи качествено обучение, което да удовлетвори съвременните нужди на всеки един учител.

От своя страна комуникацията е ключът към постигането на успехи, не само в ситуацията ученик-учител-родител, но и за спокойна работа в един добър екип, който да следва общи цели.

В темата учителите подробно ще разгледат различните видове комуникация. Ще се обърне внимание на това как различните стилове се възприемат от самите ученици и как самите родители съвсем естествено и спонтанно да се включат в училищната среда.

Квалифицираният учител умее да общува с децата.

Квалификацията на всеки един учител е от огромно значение.

Като цяло в педагогиката са заложени всички основни знания, методи и техники. Нужно е обаче да се обръща все по-голямо внимание на новостите и всеки един метод на преподаване да бъде съобразен със съвременните ученици и родители. Учителите трябва да се усъвременят.  Мисленето трябва да е пречупено през призмата на детската/тинейджърската психика, за да могат думите да достигнат до тях.

Квалифицирайки се ежегодно, педагогическите специалисти дават шанс на себе си винаги да са в крак с успешните методи на преподаване. Дават шанс на комуникацията между учител-ученик-родител да бъде успешна, приятна и даваща нужните резултати.

Това е и причината МОН да залага на все повече обучения, обхващащи все по-голям брой педагогически специалисти.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter