Обучение на учители

Видео упътване в системата за дистанционно обучение на 1А клас – 133 СОУ

Play Video