Обучение на учители

                           Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти през 2019г.

Съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в сила от 27.09.2016г.

Кои сме ние ?

 Ние сме ЦПО към „Изоблок” и от над 10 години провеждаме обучения на възрастни – присъствени, дистанционни, смесени, по проекти или в частна форма.

Нашият опит ни е дал стабилна основа, на която да Ви осигурим точно това, от което имате нужда:

  • обучения съгласно изискванията на Наредба № 12 за придобиване на КРЕДИТИ;
  • актуални и полезни теми на обучение за педагогически специалисти;
  • обучения на място или изнесени обучения с лектори-специалисти с иновативен подход, които дават всичко от себе си за постигане на ефективна и приятна среда;
  • любезно, качествено и експресно обслужване

ЗАЩО ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СПЕЦИАЛИСТ ТРЯБВА ДА ИМА КРЕДИТИ?

За всеки период на АТЕСТИРАНЕ всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията – т.е. трябва да има минимум 3 кредита за период от 4 години. Освен това, кредитите са изискване и средство за кариерно развитие в сферата на образованието.

КАКВО СА КРЕДИТИТЕ?

Съгласно Наредба № 12 за участие в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. Квалификационният кредит отговаря на броя учебни часа, в които педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си – 16ч. са 1 кредит, 32 часа са 2 кредита, а 48 учебни часа са 3 кредита.

Малко повече за екипа, който стои зад сайтовете e-obuchenie.bg, zbut-academy.bgacademy-progress.bg и други в сферата на обучението.

Какви са личните качества на хората от екипа?

Ние сме амбициозни и дисциплинирани. Чувстваме се удовлетворени, когато успяваме да помогнем на другите.

Обичаме своята работа! Влагаме цялата си енергия, за да изградим доброто си име, и да се развиваме в положителна насока и да имаме прогрес.

В професионалните си задължения се стараем да бъдем най-добрите, като непрекъснато се самоусъвършенстваме .

В екипа си от професионалисти включваме хора, които са изпълнени с ентусиазъм и всеотдайност.

Бихме искали да благодарим на всички Вас, които до настоящия момент сте се обърнали към нас за различните видове обучения, които провеждаме. Благодарим Ви за положителните отзиви, и Ви желаем успех!

С уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към “Изоблок” ЕООД

Каква е нашата мисия ?

Нашата мисия е да бъдем полезни за голяма част от преподавателите, като им предоставим нужното обучение, за да придобият необходимия брой кредити!